book.png

Välkommen till
Advokatbyrån Pars AB

Vår kreativa och nytänkande advokatbyrå har hjälpt privatpersoner och företag att finna de lösningar som passar varje enskilt ärende bäst. Byrån drivs av medmänsklighet och fokus ligger på att kämpa för Dina rättigheter.

Vårt motto är att behandla våra klienter såsom vi själva skulle vilja bli behandlade om vi befann oss i en liknande situation och det tänkespråket har resulterat i framgång för våra klienter.

Vi är vidare den enda advokatbyrån i Norden med en verksam jurist med iransk advokatexamen. Genom våra väletablerade kontakter med de största advokatbyråerna i Iran har vi de redskap som krävs för att på bästa sätt hjälpa både företag och privatpersoner med gränsöverskridande angelägenheter.

Mån-Fre
9:00 - 18:00


08-500 102 88
076-194 44 93

Hagagatan 3
113 48 Stockholm

© ADVOKATBYRÅN PARS AB