Fatemeh Pakyari

Fatemeh Pakyari

Advokat och grundare

Fatemeh Pakyari har juris kandidatexamen från Uppsala universitet och är antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund.
Barndomsdrömmen om att bli jurist förverkligades år 2008 och Fatemeh Pakyari grundade sin egen juristbyrå som år 2017 blev advokatbyrå. 

Idag driver hon Advokatbyrån Pars med visionen om att ha en advokatbyrå som drivs av kompetens och medmänsklighet.

Genom åren har Fati införskaffat sig bred erfarenhet och processvana inom: 
Familjerätt, asyl- och migrationsrätt, uppdrag som målsägandebiträde, fordringsrätt, försäkringsrätt, hyresrätt, avtalsrätt, LVU, etc. 
Språk: svenska, engelska, farsi/dari
Saeed Attarzadeh

Saeed Attarzadeh

Jurist och analytiker (med iransk advokatexamen).

Saeed Attarzadeh har studerat till jurist i Iran med Bachelor Degree i civilrätt och Master of Law i straffrätt och kriminologi. Han har utöver det även studerat grunderna inom romersk-germansk rätt och anglosaxisk rätt.

Saeed har över 20 års arbetserfarenhet inom olika rättsområden som exempelvis affärsjuridik, arbetsrätt, familjerätt och straffrätt. Saeed har under 15 års tid bedrivit egen advokatverksamhet i Iran och sedan 2012 arbetar han på Advokatbyrån Pars.

Saeed har genom sin juridiska analysförmåga blivit byråns vise stöttepelare då han tack vare sin kunskap och erfarenhet varit till stor hjälp för våra klienter.
Samir Atwa

Samir Atwa

Biträdande jurist

Samir arbetar främst med brottmål; åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt som privat försvarare.
Samir arbetar även med familjerättsliga tvister rörande vårdnad, boende och umgänge, uppdrag inom fordringsrätt och migrationsrätt. 

Samir Atwa tog sin juristexamen vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat vid annan advokatbyrå. 

Negar Attarzadeh

Negar Attarzadeh

Advokatsekreterare 

 

Mån-Fre
9:00 - 18:00


08-500 102 88
076-194 44 93

info@advokatpars.se

Hagagatan 3
113 48 Stockholm

© ADVOKATBYRÅN PARS AB