FAMILJERÄTT

Upprättande av testamente, förrättande av bouppteckning, arvskifte, äktenskap, äktenskapsskillnad, samboavtal, bodelning, kvarsittningsrätt, vårdnad, boende och umgänge med barn m.m.

UTLÄNNINGSRÄTT

Asyl, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum, medborgarskap m.m

SOCIALRÄTT

Socialförsäkringsärenden, LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av ungdom), LVM (lagen om vård av missbrukare), LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård).

BROTTMÅL

Försvarare för personer som är misstänkta för brott. Målsägandebiträde för personer som blivit utsatta för brott.

FORDRINGSRÄTT

Om en person inte vill betala tillbaka dig kan vi hjälpa dig med att få dina pengar tillbaka. 

HYRES- OCH FASTIGHETSRÄTT

Fastighetsköp, fel i fastighet, byggfel, köpekontrakt, lagfartsansökan. Vi biträder även i uppsägnings- och förlängningstvister.

FÖRSÄKRINGSRÄTT

Tolkning av försäkringsavtal, tvister om skadestånd och rätt till försäkringsersättning m.m.

AFFÄRSJURIDIK

Avtalsrätt, arbetsrätt, företagsöverlåtelser, tillståndsärenden, tvister rörande fodrings eller skadeståndsmål m.m.

Mån-Fre
9:00 - 18:00


08-500 102 88
076-194 44 93

Hagagatan 3
113 48 Stockholm

© ADVOKATBYRÅN PARS AB